EU-kommissionen belönar Investiums bolag med utmärkelsen ”Seal of Excellence”
Av nya företag i Europa rankar EU, Cintoc i Lycksele och Scandecon i Storuman bland de 10% företag som har störst framtidspotential i Europa!
Cintoc utvecklar en ny patenterad miljö- och klimatsmart specialmaskin för skogsskötsel och nyttjande av biomassa från klena trädstammar. Scandecon i Storuman utvecklar teknologier, system och metoder för att sanera giftiga föroreningar i hav, sjöar och mark med mindre energiåtgång miljöpåverkan.

Utmärkelsen ”Seal of Excellence” delas ut av EU:s Horizon 2020-program. Det lyder direkt under EU-kommissionen. Målet för programmet är att öka innovationstakten i Europa till stöd för tillväxten och fler arbetstillfällen på den europeiska arbetsmarknaden.

Utmärkelsen är ett tydligt kvitto på att våra innovationer har ett högt värde och stor potential”, kommenterar Niklas Ekblom, en av medlemmarna i team Investium som utvecklat den ”Multiple Helix” metodik som lagt grunden för utmärkelserna. Sedan teamet bildades för 4 år sedan har man startat och utvecklat 11 st nya företag i Vilhelmina, Storuman, Lycksele och Umeå, med 100 MSEK i omsättning innefattande en rad nya klimat- och miljösmarta produkter.

”Multiple Helix är en kraftfull metod för innovation och affärsutveckling som bygger på samverkan mellan företag, kunder och ledande innovatörer – företrädesvis på företagens hemmamarknad. I arbetet med metoden har vi haft ett starkt stöd från Västerbottens Länsstyrelse och Teknikparken i Vilhelmina”
Lennart Olofsson, Team Investium
Aktiemarknadsnoterade Ecoclime i Umeå och Evertech i Vilhelmina är två andra företag som utvecklats av Investium. Energimyndigheten beslutade så sent som för tre veckor sedan att medfinansiera ett energiprojekt i Ecoclime som kan ge stort genomslag för reducering av CO2-utsläppen från uppvärmning i fastigheter. En innovation som utvecklats med ”Multiple Helix”.

Till Multiple Helix – metodiken hör även ett nära projektsamarbete med flera olika forskningsorganisationer i Sverige som Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogforsk, SP/Sverea, Linköpings Universitet samt KTH och IVL. Därtill baseras metodiken på olika nätverk i marknaden, t ex ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0, ESAM, regionala energi- miljö- och klimatnätverk, IQ Samhällsbyggnad, Geoenergicentrum, Biofuel Region som alla även är innovationsutvecklare med Multiple Helix –metoden.