Vi utvecklar, förädlar och investerar i smart teknologi som ger global miljö-, klimat- och välståndsnytta.
Vi skapar hållbara affärsmodeller och marknadsledande företag.
Klimatförändring och miljöförstöring utgör de största hoten inför framtiden. Näringslivet har en viktig roll i arbetet med att hitta lösningar. Vi är ett företagsteam i Västerbotten som utvecklar teknologier och företag som kan minska de fossila CO2-utsläppen med flera miljarder ton.

Vi fokuserar primärt på fyra områden:

Utveckling av verksamhet

Vi skapar hållbara affärsmodeller, optimerar organisation, analyserar och hittar brister eller möjligheter i värdekedjor, effektiviserar produktion, utvecklar produkter och produkterbjudanden mm.

Finansiering

Förutom investeringar med eget kaptial har vi har lång erfarenhet av att hitta modeller för, och genomföra, rätt typ av finansiering från kunder, ägare, banker och institutioner.

Marknadsföring & sälj

Med utgångspunkt i en god kännedom kring företagens målgrupper utvecklar vi strategier för varumärkeshantering, marknadsföring och sälj.

Internationalisering

För att maximera effekten av miljösmart teknologi hjälper vi våra bolag att identifiera globala möjligheter och strategier för internationell lansering.

Vi skapar tillväxt

Framgångsrika företag kan idag ha sitt ursprung var som helst i världen. Vi har visat att flera med stor potential går att finna i norra Sverige. I en region där samverkan är en förutsättning för framgång, och som präglas av mentaliteten ”mindre snack och mer verkstad”, kan idéer snabbt bli verklighet. Investium fungerar som en katalysator som accelererar processen.

För att lyckas krävs ett disciplinerat arbetssätt och tydliga metoder. När vi tar oss an ett projekt så gör vi det till 100%. Vi har valt att ha en mindre portfölj av bolag och projekt för att kunna jobba fokuserat och långsiktigt.

 
”Vi vill och kan inte vänta på att någon annan ska ta fram lösningar på klimatproblemen. Här snackar vi inte – här gör vi det själva!”
Lennart Olofsson
Grundare, Investium

Investeringar för framtiden

Sedan starten 2013 har Investium investerat mer än 80 MSEK i kapital och kompetens i olika teknikprojekt i norra Sverige. Nu planerar vi att investera mer än 100 MSEK de närmaste 3 åren. Det gör vi för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i regionen. Med ny teknologi, riktad till den globala klimat- och miljömarknaden, räknar vi med att på sikt skapa 1000-tals jobb i regionen.
INVESTERAT
0
MSEK
PLANERADE INVESTERINGAR
0
MSEK
ARBETSTILLFÄLLEN
0
I NORRLAND