Vår mission:
Klimat- och miljösmarta innovationer i hela värdekedjan
Klimat- och miljöhot står idag i vägen för vår framtida välfärd. Men det finns idéer och embryon till lösningar mitt framför oss. Bland annat genom återvinning av energi från energitillgångar som inte används idag – från energiråvaror som är reproducerbara inom ramen för den cirkulära ekonomin. Vi bidrar till en hållbar och blomstrande framtid genom att se till att de utvecklas till fungerande affärskoncept och företag.
”Vi lever i en tid där handlingskraft är hårdvaluta. Det finns ingen tid att spilla. Vi vill bidra till att miljösmart teknologi inte fastnar på ritbordet. Vi vill se dem bli verklighet – så snabbt som möjligt.”Lennart Olofsson

Vårt fokus

Vi fokuserar uteslutande på investeringar i syfte att utveckla och exploatera nya teknologier som bidrar till lösningar på de globala klimat- och miljöutmaningarna.
Vårt primära geografiska område är norra Sverige. En tydlig målsättning med våra investeringar är att de ska skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i regionen.
I vårt arbete med att prioritera och selektera investeringar använder vi de forskningsrapporter och utredningar som publicerats av den svenska Energimyndigheten och det internationella organet IEA (International Energy Agency).