Investium är ett team av erfarna entreprenörer och företagsledare.
Vi har ett gemensamt fokus – att utveckla framgångsrika företag som erbjuder miljösmarta teknologier.
Medlemmarna i teamet har lång erfarenhet från att ha byggt flera framgångsrika företag från grunden (se exempelvis Duroc), men även rekonstruerat verksamheter som hamnat i utmanande situationer (exempelvis Enycon). 
Vi har alla olika huvudkompetenser och specialistområden. Vi har även ett stort nätverk av leverantörer, samarbetspartners, bransch- och FoU-organisationer och områdesexperter. I Norr- och Västerbotten är det fler än 20 företag som ingår i nätverket. Tillsammans bildar vi en unik konstellation med kapacitet att ta sig an krävande och utmanande företag och projekt.

Det här är vårt team

Lennart Olofsson

Affärsutveckling


Niklas Ekblom

Marknad och sälj


Torbjörn Hansson

Ekonomi


Anders Wenngren

Produktion & logistik


Vår kompetens

Vi är generalister när det gäller analysmetoder och branschfrågor och specialister inom flera av följande områden:
 • Connector.

  Ägarstyrning

  styrelsearbete, entreprenörsstyrning och strategiutveckling

 • Connector.

  Affärsutveckling

  managementmetoder, administration samt ekonomi och kvalitetsstyrning

 • Connector.

  Förvärv och försäljning

  av bolag och rörelser

 • Connector.

  Finansiering

  från kunder, ägare, institut och banker

 • Connector.

  Produktstrategi

  Produktkalkyler, prissättningsmetoder och kundvärdebaserad prissättning

 • Connector.

  Marknadsföring

  Strategisk marknadsplanering, varumärkesstrategi, marknadsorganisation

 • Connector.

  Försäljning

  Försäljningsplanering, organisation, metoder och försäljningsarbete

 • Connector.

  Organisationsutveckling

  förändringsarbete och personalledning

 • Connector.

  Forskning & utveckling

  Konstruktion, system och prototyputveckling

 • Connector.

  Produktionsberedning

  Produktionsberedning, logistik, produktionsteknik, service, underhåll och garantier

 • Connector.

  Ledning

  Styrelse-, projekt och utredningsledning inom flera av ovannämnda områden

 • Connector.

  IT-stöd

  i interna processer som konstruktion, ekonomi, beredning och logistik

”Våra erfarenheter har lärt oss att välformulerade dokument och snygga grafer inte åstadkommer någonting i sig. Det krävs rätt kompetens, kapital, nätverk och handlingskraft för att förverkliga en idé eller genomföra en förändring. Det är vår gemensamma övertygelse som präglar vår syn på såväl våra investeringar som vår egna insats. ”
Niklas Ekblom, Investium
 

Våra samarbetspartners

Forskning- & utveckling
 • Ide2ReConsulting
 • KTH
 • LTU
 • Malgomajskolan/V-mina
 • Oryx simulations
 • Process ITPartner
 • Teknikparken /V-mina
 • Skogforsk
 • SLU
 • UMU

Leverantörer
 • ABB Automation
 • Cranab
 • Electrum Automation
 • GAE Consulting
 • Komatsu Forest
 • Nilab
 • Rydell&Lembke kyl och värmeteknik
 • Svenska Tungdykargruppen
 • Robotcenter Norr
 • Vilhelmina Ingenjörsbyrå
 • Vilhelmina Värme och Sanitet
 • Westmech Industri
 • WSP
 • Ytek
 • Parker